Som Microsoft Cloud Company tilbyr vi løsningen

Microsoft Azure

Start video

SATSING I NORSK NÆRINGSLIV

I 2019 åpner Microsoft to kraftige datasentre i Norge, både i Oslo og Stavanger. Dette gjør at Microsoft Azure plutselig blir høyst relevant for norsk næringsliv med flere fordeler fremfor isolert fysisk server i lokalt datasenter.

Tidligere har hastighet vert Microsofts store svakhet med 60ms forsinkelse til nærmeste datasenter (Irland). I 2019 vil alt gå raskere og man får en duplisering av all data hvilket blir geografisk atskilt, som igjen øker sikkerheten. Equinor er eksempelvis en sentral bedrift som satser hardt på Microsoft Azure. Per dags dato videreutdanner vi våre konsulenter i Microsky til å bli ledende på Azure kompetanse i Bergen.

Server it laptop bedrift b2b support veiledning sky tjenester

UTVIKLING

For utviklere kan Microsoft Azure tilbyr et potensielt svært kostnadseffektivt, skalerbar og tilgjengelig applikasjons- og utviklingsmiljø i skyen. Fra full CI/CD-integrasjon i Azure DevOps til Azure Kubernetes Service for containere, microservices, SQL og NoSqul PaaS kan du fokusere på utvikling og redusere Time-To-Market. Vi i Microsky er din lokale IT leverandør for hosting av Microsoft Azure. Vi kan gi opplæring plattformen for en, flere eller alle ansatte og vårt Cloud Productivity Team utvikler effektive pipelines for realisering av ditt prosjekt.

Virtuell server

Fullverdig skyintegrert serverløsning. Rask tilgang til all data, hvilket er duplisert og demografisk adskilt, som gir økt sikkerhet og reduserte kostnader.

Full funksjonsstyring

Backup og site recovery
Overvåking og automatisering
Azure Kubernetes Service (AKS)
Sikkerhetsoppdateringer og endpointbeskyttelse
DSC for Azure-administrerte og hybride arbeidsmendger.

Selvbetjening

Selvbetjening for kunder og sluttbruker
CSP Tier 1
Rapportering
Fakturering

Lukk meny